Klagomål

Rutiner för klagomålshantering på Förskolan Blåbärsstället

Rutiner för klagomålshantering

Om du som förälder har klagomål på Förskolan Blåbärsställets verksamhet används nedanstående arbetsgång.

Steg 1

Vid vår förskola vill vi uppmuntra till att eventuella synpunkter/klagomål på verksamheten tas upp direkt. Kontakta i första hand Hille (rektor). Uppgifter har ni på kontaktsidan.

Vi vill också att eventuella klagomål på verksamhetens personal tas upp direkt med den det berör. Om du efter kontakt med berörd personal fortfarande har klagomål, ta då kontakt med rektor eller biträdande rektor.

Detta kan du givetvis också göra om du av någon anledning inte personligen vill kontakta den problemet berör.

Steg 2

Rektor tar emot ditt klagomål. Rör det verksamheten behandlas ärendet snarast. Om klagomålet gäller personal, kontaktar du rektor eller berörda för att få deras syn på sakfrågan. Rektor ansvarar för att uppföljning sker inom 14 dagar.

Steg 3

Är du inte nöjd efter steg 2 kontaktar du rektor som i sin tur kallar alla berörda till samtal. Samtliga samtal dokumenteras. Förhoppningsvis är alla nöjda efter att ha rett ut eventuella problem!

Steg 4

Om du inte känner dig lyssnad på och vill gå vidare med frågan kan du ta kontakt med ansvariga på Växjö kommun.