pedagogik

Vi utgår ifrån varje barns unika förmåga, nyfikenhet och lust att lära.

Bild och form

Bild och form

På ett lustfyllt sätt skapar vi med olika material och tillvägagångssätt.

Musik och rytmik

Musik och rytmik

Vi upplever musiken genom sång, teater, dans och rytmik.

Naturupplevelser

Naturupplevelser

Ute i skogen har vi som mål att utveckla intresse och förståelse för naturens växter och djur.

Språklig medvetenhet

Språklig medvetenhet

Genom rim och ramsor, ordlekar och sagor stimulerar vi och uppmuntrar den språkliga medvetenheten.

Teknik

Teknik

Vi vill genom experiment väcka nyfikenhet och utforskar hur enkel vardagsteknik fungerar. Hur och varför?

Matematik

Matematik

Genom att undersöka och pröva olika begrepp ger vi oss in i matematikens värld.